Regressie & reïncarnatie therapie Utrecht
"Where there is ruin, there is hope for a treasure" Rumi

 

In je leven kun je te maken hebben met klachten die zich afspelen op mentaal, emotioneel, fysiek of spiritueel vlak. Klachten die regelmatig opspelen en die je wanneer je er over nadenkt misschien niet eens zo goed begrijpt, want wat je ook onderneemt, ze blijven zich telkens opnieuw aandienen. Ik kan me voorstellen dat je hier graag van zou willen worden verlost en ook dat je misschien de wens voelt om te willen ervaren en begrijpen waar deze mee te maken hebben. 

Gebleken is dat regressie- en reincarnatietherapie een effectieve manier is om (on)bewuste trauma's uit het verleden op te sporen en alsnog  te verwerken. Het is een vorm van psychotherapie waarbij de oorzaak van je huidige klacht of probleem wordt gezocht in onverwerkte ervaringen uit het verleden.

In de therapie ga ik samen met jou op zoek naar de oorzaak van je klacht in het verleden, met als doel de kwaliteit van je leven in het hier en nu te verbeteren. Het is een inzichtgevende therapie die je kan helpen om bewustzijn te krijgen over het ontstaan van je klacht of probleem en inzicht in de manier waarop deze nog steeds je leven beïnvloedt. Wanneer je kunt voelen en ervaren waar het mee te maken heeft en je de verbanden met je huidige probleem gaat begrijpen zullen dingen op hun plek gaan vallen. Door de confrontatie aan te gaan met dat wat onverwerkt is gebleven in het verleden wordt je in staat gesteld jezelf in het hier en nu te helen. Hierdoor kan je klacht verminderen of geheel verdwijnen en kan er een gevoel van bevrijding, hernieuwde levensenergie en autonomie voor in de plaats komen. Er kan weer ruimte ontstaan om voluit te leven in plaats van te overleven.

Regressie- en reincarnatietherapie is een therapievorm die de oorzaak van klachten zoekt in onverwerkte gebeurtenissen die hun oorsprong hebben in het verleden. Regressie betekent teruggaan in de tijd naar specifieke fases in je huidige leven zoals je jeugd, de periode rondom je geboorte, of een meer recent verleden. 

Bij reincarnatietherapie wordt het verleden wat ruimer gedefinieerd; hierbij gaan we terug in de tijd naar ervaringen die aan ons huidige leven vooraf zijn gegaan en die we ons met ons dagbewustzijn niet meer kunnen herinneren; de zogenaamde vorige levens. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat een wezenlijk deel van onszelf (ziel, bewustzijn) steeds het lichamelijk sterven overleeft. 


In de therapie ga je de oorspronkelijke gebeurtenissen uit het verleden die onverwerkt zijn gebleven en die ten grondslag liggen aan je klacht, herbeleven en alsnog verwerken. Door terug te gaan naar de oorsprong van je klacht kun je je bewust worden van het ontstaan en de wijze waarop deze zich steeds weer aan je voordoet wanneer je in het heden getriggerd raakt door situaties. Het doel is het heden te bevrijden van je klacht en de kwaliteit van je leven in het hier en nu te verbeteren.


Voor het ondergaan van deze therapie is het geen vereiste om te geloven in reïncarnatie. Wel is het belangrijk dat je de bereidheid hebt je open te stellen voor dat wat zich aandient tijdens de sessie en deze waarnemingen dan ook serieus te nemen. Van daaruit kan ik als therapeut met je werken en samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak van je klacht.